PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van IAMMOM. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. IAMMOM is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

IAMMOM respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je (eventueel) aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld. IAMMOM draagt er bovendien zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen door een email te sturen aan: info@iammom.nl. Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je hiervoor ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeld voor onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken (NAWT gegevens). Deze gegevens worden gebruikt om je te kunnen informeren over de dienst die wij bieden, je een factuur te kunnen sturen en op een later moment nog eens een kaartje te sturen.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij en bewaard in de applicatie van factuursturen.nl. Je dient je er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail, wij niet met jou in contact kunnen treden en jouw aanmelding niet kunnen accepteren.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij (MonterMedia).

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. IAMMOM verkoopt jouw gegevens niet.

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat IAMMOM jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Wij zijn alleen vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van IAMMOM zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via: IAMMOM, Leliestraat 4D, 1621 HL te Hoorn of info@iammom.nl.